page1_banner

Cynnyrch

Sicrwydd Ansawdd a Chyfyngiad Cyfrifoldeb Haemodialysis tafladwy

Disgrifiad Byr:

Dialyzer yn cael eu cynllunio ar gyfer y driniaeth haemodialysis o fethiant arennol acíwt a chronig ac ar gyfer use.According sengl bilen lled-athraidd, gall gyflwyno gwaed claf a dialysate ar yr un pryd, y ddau yn llifo i'r cyfeiriad arall yn y ddwy ochr. Gyda chymorth graddiant hydoddyn, pwysedd osmotig a phwysedd hydrolig, gall yr Haemodialyser tafladwy gael gwared â thocsin a dŵr ychwanegol yn y corff, ac ar yr un pryd, cyflenwi'r deunydd angenrheidiol o'r dialysate a chynnal electrolyt ac asid. - sylfaen gytbwys yn y gwaed.


Manylion Cynnyrch

Paratoi ar gyfer triniaeth dialysis
 Os oedd y system dosbarthu dialyzate wedi'i diheintio'n gemegol neu wedi'i sterileiddio cyn y claf
defnyddio, gwnewch yn siŵr eich bod yn profi'r peiriant dialysis am absenoldeb gweddillion germioide gydag a
prawf ar gyfer y cais hwn, yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.
 Rhowch y dialyzer mewn safle fertigol, pen rhydwelïol (coch) i lawr.
 Gosod y llinellau gwaed rhydwelïol a gwythiennol ar y peiriant haemodialysis.
 Tynnwch unrhyw gapiau amddiffynnol gwaed dialyzer a chysylltwch y prifwythiennol yn aseptigol a
llinellau gwaed gwythiennol i'r dialyzer.
 Yn aseptigol pigyn bag 1 litr o 0.9% halwynog normal di-haint gyda clamp IV
set gweinyddu.Atodwch y set gweinyddu IV i ben claf y rhydwelïol
llinell gwaed.
 Agorwch y clamp ar y set IV. Rhowch y llinell waed arterial, y dialyzer, a'r gwythiennol i'r brig
llinell waed gan ddefnyddio cyflymder pwmp gwaed o tua 150ml/munud.Taflwch y cyntaf
Dylid cynnal 500ml o hydoddiant.Y siambrau diferu tua 3/4 llawn.
 Stopiwch y pwmp gwaed.Clampiwch y llinellau gwaed rhydwelïol a gwythiennol.Trowch y dialyzer felly
bod y diwedd gwythiennol ar i lawr.Cyswllt aseptigol pennau'r claf o'r rhydwelïol a
llinellau gwaed gwythiennol gyda'i gilydd i baratoi ar gyfer ailgylchredeg.Agor y clampiau ar y
llinellau gwaed.
 Gwirio bod y dialysate o fewn y terfynau dargludedd rhagnodedig gyda chalibrad
mesurydd dargludedd allanol.I nodi sefyllfaoedd lle mae'r asetad neu asid a
nid yw dwysfwydydd bicarbonad yn cyfateb yn iawn, defnyddiwch bapur PH neu fesurydd i wirio
bod y pH bras yn yr ystod ffisiolegol.
 Atodwch y llinell dialyzate i'r dialyzer. Llenwch y compartment dialyzate.Yn nhrefn i
gwneud y mwyaf o effeithlonrwydd y llif dialyzer.the dialyzate rhaid countercurrent i
llif y gwaed.
 Ailgylchredeg ochr y gwaed ar gyfradd llif o 300-400ml/munud a llif dialysis o
500ml/munud am o leiaf 10-15 munud Ailgylchredwch nes bod yr aer i gyd wedi bod
cael eu glanhau o'r system cyn cysylltu â'r claf. Parhau i gylchredeg a
llif deialu tan gysylltiad claf.
 Hidlo neu fflysio 500ml ychwanegol o halwynog normal di-haint 0.9% fel bod y
cylched allgorfforol wedi'i fflysio ag o leiaf 1 litr o halwynog i leihau 4
gweddillion sterileiddio.
 Taflwch yr hydoddiant cysefin wrth gychwyn llif y gwaed drwy'r dialyzer.Os yw'r cysefin
rhaid rhoi hydoddiant i'r claf ar gyfer cynyddu cyfaint, disodli'r hylif yn y
cylched gyda halwynog ffres ychydig cyn ei gysylltu â'r claf.
 Cyfrifoldeb y Cyfarwyddwr Meddygol yw sicrhau bod y lefelau gweddilliol
derbyniol.

1
2
3  • Pâr o:
  • Nesaf: